Βιοκαλλιεργητής…Φιλόσοφος

Βιολογική Τροφή/Γενικά

Βιοκαλλιεργητής…Φιλόσοφος

Στα πλαίσια του Εco Life 2011 συναντήσαμε έναν βιο-καλλιεργητή τον Βασίλη Ευαγγελίδη.